Forretningsbetingelser

Nedenstående forretningsbetingelser er de til enhver tid gældende forretningsbetingelser for samhandel med Shoporama ApS, og er gældende i det omfang andet særskilt og skriftligt ikke er aftalt.

Generelt

Shoporama ApS leverer er en hosted webshop-platform, hvor vi leverer webshops, og vi hverken vedligeholder eller udvikler dem. Til det formål har vi nogle designpartnere som man kan finde via shoporama.dk, og den aftale der laves med dem, laves uafhængigt af os.

Abonnement og betaling

Abonnementet er 750,- dkk plus moms pr. måned. Abonnementet opkræves månedligt forud via kreditkort.

Betalingen foregår gennem ePays krypterede og godkendte betalingsgateway. Yderligere shops fra samme CVR-nummer er halv pris. Ændringer i pris adviceres senest 6 måneder før via email. Den årlige prisstigning kan ikke overstige 25 %. Et abonnement er maks. 75 ordre i gennemsnit pr. dag beregnet over en periode på en måned. Overskrides grænsen tæller det som flere abonnementer. Under "Faktura" finder abonnenten til al tid sine betalte fakturaer. Ønsker kunden at skifte kreditkort, skal abonnementet afbrydes og genoptages. Kontakt support@shoporama.dk for at få dette løst.

Et abonnement er maks. 75 ordre i gennemsnit pr. dag beregnet over en periode på en måned. Overskrides grænsen tæller det som flere abonnementer.

Opsigelse

Der er en måneds opsigelse af abonnement. Opsigelsen kan leveres skriftligt, via mail eller telefon. Ophør af betaling opfattes ligeledes som opsigelse af abonnement.

Kunden er forpligtet til

Det påhviler kunden at sørge for, at alle kundens produkter overholder lovgivningen i det land, kundens webshop har adresse.

Support

Vi tilbyder som udgangspunkt ikke telefonsupport. Alle supportspørgsmål skal rettes til support@shoporama.dk, hvor vi inden 24 timer vil vende tilbage. Vi yder udelukkende support på Shoporama-specifikke spørgsmål.

Det er muligt at aftale telefonsupport, hvis dette skulle være nødvendigt.

Vi yder ikke support på eksterne tjenester, eller på almindelig design af templates. Til dette henviser vi til vores designpartnere.

Workshops

Shoporama afholder løbende workshops for alle kunder, eller særligt inviterede. Workshops er som udgangspunkt gratis, men hvis workshoppen indeholder oplæg fra en ekstern oplægsholder, kan der kræves deltagerbetaling. Indholdet af workshoppen annonceres samtidig med at workshoppen annonceres.

Kunden skal selv sørge for

Shoporama udbyder ikke e-mail som del af løsningen. Dette skal kunden selv sørge for.

Såfremt kunden benytter eksterne tjenester så som Google Analytics, AdWords, Pacsoft, GLS m.m., skal kunden også selv sørge for dette. Samt opsætningen af tjenesten.

Kunden skal selv sørge for at styre sin DNS. Herunder at være opdateret med om dennes domæne peger på den rigtige IP-adressse.

Det er dog muligt at lade Shoporama styre DNS ved at tildele adgang til brugeren ‘shoporama’, hvis domænet ligger hos GratisDNS.dk

Funktioner

Det er muligt at oprette en demo-shop, og teste Shoporamas funktioner af inden der købes abonnement. De funktioner der er til rådighed der, vil også være det efterfølgende. Det er kundens ansvar at kontrollere at Shoporamas funktioner lever op til det der forventes.

Det er muligt at have en demo-shop i 90 dage.

Forbrug

Som udgangspunkt er der frit forbrug, og der faktureres ikke ekstra for diskplads eller trafik. Skulle en webshop bruge mere end en gennemsnitlig webshop, forbeholder vi os dog retten til at opkræve yderligere betaling.

Drift

For at kunne sikre driften forbeholder vi os retten til midlertidigt at lukke for webshops hvis de forstyrer driftten. Dette vil ske i samråd med kunden, og aldrig uden at denne er blevet gjort opmærksomt på det. I akutte situationer kan vi dog blive nødt til at lukke øjeblikkeligt. Skulle det ske vil kunden blive orienteret om det uden ugrundet ophold.

Shoporama kan ikke holdes ansvarlig for nedbrud forårsaget af Shoporamas hosting-leverandør.

Backup

Shoporama er ansvarlig for backup af brugernes webshop-kildekode (templates), og dennes data. Skal der gendannes fra vores backup, som følge af en fejl hos kunden selv, fakturerer vi efter vores almindelige timepris.

Afhængighed af eksterne ydelser

Benytter kunden en ekstern tjeneste, kan Shoporama aldrig holdes ansvarlig for denne.

Programmeringsopgaver m.m.

For opgaver specifikt til kunden fakturerer Shoporama DKK 900,- ekskl. moms pr. påbegyndt time, med mindre andet er aftalt.

Ændringer i betingelserne

Forretningsbetingelserne kan af Shoporama ændres med 14 dages varsel, hvor kunden skal acceptere dem via hjemmesiden. Hvis betingelserne ikke accepteres betragtes det som en ophævelse af aftalen.

Opsigelse

Kunden kan opsige sit abonnement med øjeblikkelig varsel. Der refunderes dog ikke noget forudbetalt beløb. Shoporama kan opsige abonnementet med tre måneders varsel.

Misligholdelse

Misligholder kunden sin aftale med, eller forpligtelser overfor Shoporama, er Shoporama berettiget til at lukke kundens webshop, eller adgangen til denne.

Erstatning

Shoporama ApS er ikke ansvarlig for tab kunden måtte lide som følge af brugen af Shoporama-platformen.

Værneting

I tilfælde af tvister er værneting Retten i Aalborg.