Del dit lager mellem flere shops


Har du en shop på både dansk, norsk og svensk, så kan de alle tre trække fra det samme lager. Hvis du f.eks. har 21 af produktet X på lager og sælger to af dem i den danske shop, så vil både den norske og svenske shop blive orienteret om, at der kun er 19 på lager.


På den måde kan du nemt udvide din webshop til andre lande eller have flere webshops, der har et overlap af produkter.

Læs mere om:

Copyright 2023 Shoporama