Kundedatabase


Naturligvis har vi styr på, hvem der har købt hvad i dine shops. Men vi har også styr på, om de har købt noget tidligere.


Du kan også gå den anden vej og klikke på et bestemt produkt og se, hvem der har købt præcis det produkt. Det kan være du skal sende mail ud til de kunder om, at der er nyt tilbehør i shoppen eller anden information. Mailen – ja, den kan du naturligvis sende ud direkte fra Shoporama.
Du kan naturligvis også eksportere alle dine kunder, hvis du skal bruge dem i et andet system (sende dem et katalog, et julekort eller noget).

Læs mere om:

Copyright 2024 Shoporama

This website uses cookies.

We use cookies to personalize content and ads, provide social media features, and analyze our web traffic.

Information about your use of our website is also shared with our partners within social media, advertising, and analysis, who may combine them with other data from your interactions with their services.

Read more about our cookies