Kundedatabase


Naturligvis har vi styr på, hvem der har købt hvad i dine shops. Men vi har også styr på, om de har købt noget tidligere.


Du kan også gå den anden vej og klikke på et bestemt produkt og se, hvem der har købt præcis det produkt. Det kan være du skal sende mail ud til de kunder om, at der er nyt tilbehør i shoppen eller anden information. Mailen – ja, den kan du naturligvis sende ud direkte fra Shoporama.
Du kan naturligvis også eksportere alle dine kunder, hvis du skal bruge dem i et andet system (sende dem et katalog, et julekort eller noget).

Læs mere om:

Copyright 2023 Shoporama