3PL


Ind imellem vil du høre webshop ejere tale om 3PL erfaringer og 3PL løsninger. Det er ganske simpelt en af de mange forkortelser, du støder på i e-handelsbranchen.


Der kan være mange gode grunde til at outsource dele af sin logistik. Enkelte gør det ganske simpelt fordi de ikke ønsker at håndtere det produkt, som de sælger. De vil blot fokusere på markedsføring, salg og kundeservice. Selve logistikken er de ikke interessede i og derfor outsourcer de den. Andre gør det modsatte og outsourcer markedsføringen og håndterer selv al logistikken. Hvad der er rigtigt for dig som webshop ejer, må du selv finde frem til.


De typiske 3PL løsninger er  • Fragtløsninger og fragthåndtering

  • Lagerhoteller


Fordelen ved en 3PL er, at de som regel er virkeligt dygtige til at plukke mange ordrer, da de har arbejdet med det i adskillige år og dermed udviklet gode arbejdsgange – enkelte benytter sig af robotter.


Et andet plus er at de oftest håndterer arbejdsgange for mange webshops og dermed har sen afhentning fra de forskellige fragtfirmaer og måske også en særligt god fragtaftale, da de jo sender mange ordrer. De indkøber også større mængder emballage, end den enkelte webshop og har derfor også som regel adgang til at indkøbe billigere emballage. Så i nogle tilfælde sparer du noget på din fragt og emballage (og mandetimer), når du outsourcer din logistik til et 3PL firma.


Som regel er 3PL ikke noget, man som nystartet webshop overvejer.

Læs mere om:

Copyright 2024 Shoporama

This website uses cookies.

We use cookies to personalize content and ads, provide social media features, and analyze our web traffic.

Information about your use of our website is also shared with our partners within social media, advertising, and analysis, who may combine them with other data from your interactions with their services.

Read more about our cookies